Feliks Koneczny

"Typowym polem doświadczalnem dla rzekomych syntez cywilizacyjnych była Rosya, Ruś wogóle. Od zarania dziejów Kijowszczyzny walczą tam cywilizacya łacińska z bizantyńską, a zwycięża… turańska."                                                                    

                                                                           Feliks Koneczny, O wielości cywilizacji

Feliks Koneczny

Aktywne filtry