Historia XIX w. i pocz. XX w.

                                          „Hej, strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały,

                                           a przeciw nam śmiertelny stoi wróg.

                                           Wnet z naszych strzelb piorunem zagrzmią strzały.

                                            Niech lotem kul kieruje zbawca Bóg!

                                            Więc gotuj broń i kule bij głęboko

                                            O ojców grób bagnetów poostrz stal.

                                            Na odgłos trąb, twój sztucer bierz na oko!

                                            Hej! Baczność! Cel! I w łeb lub serce pal!”

                                                                      Władysław Anczyc, Marsz strzelców  1863

Historia XIX w. i pocz. XX w.

Aktywne filtry