Komunizm, faszyzm, nazizm

„Oślepiające i niszczące jest działanie ideologii; mniejsza o to jaka twoja ideologia, gdy poczujesz się dzięki niej w posiadaniu "prawdy nieomylnej", gotów jesteś z czystym sumieniem rabować, palić i zabijać. Żadna rewolucja nie może się obyć bez żelaznej ideologii, ideologia zaś domaga się wybicia w pień wrogów, prawdziwych lub urojonych.

                 Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1980-1983

Komunizm, faszyzm, nazizm

Aktywne filtry