Antykultura / sterowana spontaniczność / pozory wolności

„Ci, którzy wierzą w postęp, trafnie zauważają, że w świecie maszyn nowe modele wypierają stare, ale wyciągają z tego błędny wniosek, że podobny proces wypierania ma miejsce również w sferze cnoty i mądrości.”

                                                                            Clieve Staples Lewis, Brzemię chwały

Antykultura / sterowana spontaniczność / pozory wolności

Aktywne filtry