Fulton J. Sheen

"Nieraz uważamy coś za nowoczesne, ponieważ nie umiemy rozpoznać tego, co dawne. Mnóstwo tak zwanych nowatorskich idei to w rzeczywistości stare błędy, którym nadano nowe nazwy."

                                                                                                     Fulton John Sheen, Warto żyć!

Fulton J. Sheen

Aktywne filtry