Informacje o dostępności oraz zamówienia: tel.  692 308 776

Sklep stacjonarny: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 9

Otwarty: poniedziałek-piątek 11-18:50

 • Wpisz minimum 3 litery
 • Nie kocham lśniącego miecza za ostrość jego stali, nie kocham strzały za jej chyżość ani żołnierza za wojenną sławę. Kocham tylko to, czego bronią miecze, strzały i żołnierze…

  - J.R.R. Tolkien, Władca Pierścieni

  ← Wróć

  LIBERUM VETO

  Władysław Konopczyński (1880-1952) należy do najwybitniejszych polskich historyków. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, poseł na sejm I kadencji w II RP. Zajmował się głównie historią Polski XVIII wieku oraz problematyką prawno-ustrojową Rzeczypospolitej.

  W swej pracy przedstawił fenomen polskiego liberum veto na tle porównawczym – Anglii, Francji, Niemiec, Węgier, Czech i krajów skandynawskich. Omówił genezę, rozkwit i upadek instytucji prawnej liberum veto.

  Pozycja ważna dla badaczy dziejów Polski oraz dla studentów historii, zarówno studiów magisterskich, jak i doktorskich.

  „Pisałem te książkę dla ludzi myślących i pragnących myśleć. Przy tym dla ludzi, którzy nie boją się patrzeć w oczy prawdzie historycznej, chociażby najsmutniejszej. Ktokolwiek więc uważa historię za romans uzasadniony źródłowo, kto szuka w niej tylko podniety dla swej wyobraźni bez pogłębienia rozumowego, ten niech poświęci swoje „niepróżnujące próżnowanie” innej lekturze. (...)

  Pisałem bez żadnej tendencji politycznej ani społecznej. Temat jest zbyt poważny, by się godziło zniekształcić go i wyzyskiwać dla powszednich celów publicystycznych. Czasy nasze są też poważne i wymagają trzeźwego porachunku z przeszłością(...). Dziś chodzi o co innego, chodzi o mądrą budowę państwa. Budowniczym nowej Polski przystoi pogląd na dzieje surowy a sprawiedliwy, ścisły a nieubłagany, taki właśnie pogląd, jaki przyświecał epoce Sejmu Czteroletniego i Księstwa Warszawskiego. Osiągnąć i zachować ten krytyczny punkt widzenia, było jedyną z góry powziętą dążnością autora...".

  Spis treści:

  Wstęp

  Kwestia stosunku jednostki do zgromadzenia w dawnej Polsce

  Prawo większości na Zachodzie

  I. Jeden rozwój prawa większości czy szereg rozwojów...

  II. Anglia

  III. Francja

  IV. Niemcy

  V. Związki państwowe

  VI. Dania

  VII. Wspólne tło rozwoju prawa większości

  Liberum veto w Polsce

  Część I. Geneza

  I. Samorzutność rozwoju polskiego parlamentaryzmu

  II. Partyjność wyznaniowa za Zygmunta Augusta

  III. Pierwsze wstrząśnienia podczas bezkrólewi

  IV. Sejm wzorem dla sejmików

  V. Głosy publicystów przeciwko zasadzie jednomyślności

  VI. O chorobie sejmowej

  Część II. Rozkwit

  I. Kto zakasuje Sicińskiego...

  II. Czy liberum veto miało podstawę w prawie pisanym

  III. Jak wyglądało veto w praktyce

  IV. Uwagi syntetyczne

  Część III. Upadek

  I. Od złotej wolności do wolności nowoczesnej

  II. Linia graniczna miedzy planami reformy w wieku XVII i XVIII

  III. Veto i prawo większości w świetle literatury politycznej czasów saskich

  IV. Walka o reformę sejmową za Stanisława Augusta

  Załączniki

  1. Manifest Litwinów przeciwko sejmowi r. 1590

  2. Sposób prowadzenia i konkludowania sejmów (1632)

  3. Projekt reformy sejmu i senatu przybocznego, omawiany na konwokacji r. 1660

  4. Ordination sejmu electionis, także i sejmów ordynaryjnych, jakoteż i sejmików (1734-5)

  5. Projekt o poprawie praw (1749)

  (opis wydawcy)

  Szczegółowe informacje
  Wydawca
  Rok wydania
  2018
  Okładka
  Twarda
  Format
  17cm x 25cm
  Stron
  400
  ISBN
  9788365602411
  Cena
  69,00 PLN
  Księgarnia Zbroja 2024